Iesiešana

Paņemot rokās kādu dokumentu, pirmais iespaids rodas par tā noformējumu. Saskavošana vai sastiprināšana ar kniedi ir paši vienkāršākie un visplašāk pielietotās metodes, kas satur lapas kopā. Tam seko savienošana metāla vai plastmasas spirālē, caurduršana un caurauklošana, kā arī citi veidi. Tomēr vislabāko iespaidu un ilgmūžību nodrošina iesiešana. Tā parāda Jūsu īpašo attieksmi pret dokumentu un tā svarīgumu, kā arī cieņu pret lasītāju.

 

Ir iespējami dažādi iesiešanas veidi, piemēram, termoiesiešana, kuras priekšrocība ir ērta lapu izņemšana un nomaiņa. Skolēniem aktuāla mēdz būt grāmatu apvākošana, kas tās pasargā no bojājumiem. Lai, atverot biezu dokumentu, to būtu ērti lasīt un lapas pašas netiektos pāršķirties, piedāvājam to izdrukāt uz īpaša papīra ar locījuma vietu dažus centimetrus no malas un tad kvalitatīvi iesiet.

Sazinieties ar mums, lai piešķirtu arī savam dokumentam īpašu izskatu un ilgu kalpošanu!

Sazinies, lai varam piepildīt tavas vēlmes!